Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar i Uppsala län - lägesrapport

Sedan 1994 är det enligt tobakslagen förbjudet att röka på skolgårdar. I Uppsala län finns ett beslut sedan 2016 att länets skolor ska arbeta för en tobaksfri skoltid. Även om en del har blivit bättre mellan 2015 och 2017 så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Det röks fortfarande på en klar majoritet av länets skolgårdar. Rökning i nära anslutning till skolgårdar har till och med ökat vid högstadieskolorna. Snusning sker öppet i skolan, ibland till och med på lektioner. Rapportens författare är medvetna om att undersökningen är gjord på ett begränsat antal skolor men arbetet har parallellt även stämts av med nyckelfunktioner inom skolan och övergripande med ansvar för tillsyn och förebyggande frågor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2019_1&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss