Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län - Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Länsstyrelserna har i uppgift att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan. En del av detta är att leda och samordna arbetet med att - i dialog med andra aktörer - ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, att samordna åtgärder för fossilfria transporter och ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel samt verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt vindkraft. Samtidigt med uppdateringen av länets klimat- och energistrategi har även ett åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan tagits fram i samverkan med länets aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2019_02&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss