Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Färdplan för ett hållbart län - Åtgärder för minskad klimatpåverkan

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är ett regionalt åtgärdsprogram som syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energi­användningen i länet. Programmet utgår från länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län . Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg i klimatarbetet för aktörer på både regional och lokal nivå. Programmet innehåller 21 prioriterade åtgärder som ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet. Programmets genomförandeperiod är 2019 - 2022 .

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2019_04&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss