Byggnadsnämndernas arbete med geotekniska risker 2019.

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det beskrivet hur myndigheten ska arbeta och vad som särskilt ska prioriteras samt hur mycket pengar myndigheten kan använda. I regleringsbrevet för 2019 har länsstyrelsen fått i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar med geotekniska risker i plan- och byggprocessen. För att utreda frågan har länsstyrelsen skickat ut en enkät till länets alla kommuner, intervjuat sakkunniga samt analyserat utvalda översikts- och detaljplaner. Metodiken har utarbetats i samverkan med de andra länsstyrelserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2019__14&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss