Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvärdesbedömning av kustmiljöer i Uppsala län

Detta arbete har medfinansierats genom statligt stöd i form av KOMPIS-bidrag från Havs- och vattenmyndigheten förmedlade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Länsstyrelsen i Uppsala län. Naturvärdesbedömning av 23 grunda havsvikar i Tierps och Östhammars kommuner. Syftet med uppdraget var att beskriva en metod för naturvärdesbedömning samt att bedöma naturvärden i skyddade kustmiljöer och vattendragsmynningar utifrån inventeringsdata eller tidigare naturvärdesbedömningar. Naturvärdesbedömningen utgick från kriterierna, naturlighet, ekologisk funktion, raritet och biologisk diversitet. Storlek på området som uppfyller dessa kriterier har använts som stödkriterium vid bedömning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiskerinäring
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2018__3&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss