Kartläggning av marina naturvärden Slätön-Medholma naturreservat

Under år 2017 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden i Slätön-Medholma naturreservat i Östhammars kommun. Området omfattar ett femtiotal öar och skär och en havsyta på knappt 1 500 hektar, varav ungefär en tredjedel är grundare än 6 meter och med ett största djup på ca 30 meter. Kartläggningen fokuserades på områdets bottenmiljöer, främst undervattensvegetation, och utfördes genom fältinventeringar och sammanställning av tidigare undersökningar. Reservatet uppvisar en relativt hög biologisk mångfald på landskapsnivå. Havsområdet är komplext och omfattar såväl ultraskyddade vikar med mjukbotten och ett avsnört glo som mer exponerade klipphällar. Kraftigt exponerade strandområden och bottnar saknas dock.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_03&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss