Kartläggning av marina naturvärden Slätön-Medholma naturreservat. Beskrivning av förekommande arter och naturtyper

Rapporten redovisar en kartläggning av marina naturvärden i Slätön-Medholma naturreservat i Östhammar kommun, Uppsala län. Kartläggningen utfördes genom fältinventeringar samt genom sammanställning av befintlig kunskap från tidigare undersökningar i området. Uppdraget omfattade även en avgränsning av marina Natura 2000-naturtyper. Kartläggningen utfördes 2017 av Naturvatten AB och Hydrophyta Ekologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2018_03&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss