Inventering av asknätfjäril (Euphydryas maturna) i Uppsala län 2017

Den sällsynta asknätfjärilen kan du med lite tur få syn på i en solig skogsglänta, där det finns gott om ask eller olvon. Med sin vackra tegelröda färg och vitspräckliga undersida är den lätt att känna igen. Tidigare var asknätfjärilen vanlig i hela Mellansverige, men har minskat efter förändringar i jord- och skogsbruket. Det nya sättet att bruka marken har gjort öppna skogsgläntor ovanliga och dikning har medfört att fuktiga områden försvinner. Idag finns asknätfjärilen bara kvar på ett fåtal platser i landet. Sedan 2010, när arten först påträffades i Uppsala län, har länsstyrelsen arbetat för att asknätfjärilen ska öka i länet. Tillsammans med den biogeografiska uppföljningen har man genom årliga inventeringar följt asknätfjärilens utbredning i länet sedan 2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2018_04&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss