Småsvalting i Uppsala län. Övervakning, omplantering och eftersök.

Under åren 2011–2016 har de tre dellokalerna för småsvalting i Stora Ullfjärden övervakats årligen. De två första åren genomfördes totalräkningar. Under 2012 etablerades sex övervakningssträckor som senare fick representera de olika delområdena och som gjorde det möjligt att uppskatta den totala populationen. Mängden småsvalting i fjärden var som störst 2013 med ca 28 000 plantor. Därefter har populationen legat tämligen stabilt på mellan 11 000 och 12 000 plantor vilket också var fallet 2011. Framförallt i den nordligaste delen av förekomsten har populationen gått starkt tillbaka. Här bör visst borttagande av helofyter utföras vilket skulle kunna gynna småsvaltingen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_05&context=33