Sammanställning av PBE 2017

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas arbete med tillsyn, men också utvecklingen av det arbetet. Uppföljningen sker per tillsynsvägledningsår som börjar den 1 juli och slutar 30 juni året därefter, och görs med hjälp av en enkät i tre delar som tas fram av länsstyrelsen i samverkan med Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) Enkäterna skickas ut till kommunerna vid två tillfällen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Planfrågor - PBL

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=35&context=33