Redovisning av uppdrag 42

Länsstyrelsen får varje år i uppdrag av regeringen att granska byggnadernas arbete med tillsyn, samt hur kommunerna tillämpar plan- och bygglagstiftningen. I regleringsbrevet för 2018 fick länsstyrelserna i uppdrag att följa upp hur kommunerna uppfyller kraven på lagstadgade handläggningstider när det gäller planbesked, lov och förhandsbesked samt anmälan. Länsstyrelsen skulle i samband med detta lyfta fram goda och konkreta exempel på handläggningsrutiner mm.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Planfrågor - PBL

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=38&context=33