Redovisning av regional strategi för jämställdhet 2018-2020

Länsstyrelsen i Uppsala län fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram en länsstrategi för sitt arbete med jämställdhet, detta är vår redovisning av uppdraget. Länsstyrelsen har valt att arbeta med ett problemorienterat förhållningssätt till de jämställdhetspolitiska målen i framtagandet av strategin. Tillsammans med centrala aktörer i länet har vi arbetat med att synliggöra brister och utvecklingsområden som aktörerna enskilt och/eller gemensamt kan påverka. I detta arbete har regionala förutsättningar varit i fokus. Länsstyrelsen har också synliggjort och tagit hänsyn till flera olika maktstrukturer och hur dessa samspelar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Integration
  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_11&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss