Raggbocken i Ulleråkerstrakten - ett samarbete kring åtgärder för tallberoende arters överlevnad

Raggbocken (Tragosoma depsarium) är starkt knuten till gammal tallskog och död tallved. I takt med att skogsbruket har förändrats har raggbockens livsmiljö minskat och på vissa platser helt försvunnit. Den naturliga förekomsten av död ved är idag markant lägre än tidigare och tallskogar avverkas innan de hunnit nå en hög ålder. Detta har lett till en drastisk minskning av raggbock i stora delar av landet. I Uppsala län återfinns den största kända raggbockspopulationen på Ulleråkers allmänning med omgivning. Olof Hedgren har gjort en uppföljning av denna populations utveckling, varefter Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Uppsala län tillsammans har initierat naturvårdsåtgärder för att gynna raggbockens utbredning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_19&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss