Pilotstudie av visuella metoder i Uppsala län

Denna pilotstudie utfördes som en del i det nationella projektet ”Visuella metoder”. Fältstudien genomfördes inom naturreservatet Gräsö östra skärgård med dropvideo enligt pågående metodutveckling inom projektet. Inventeringen förlades till områden som pekats ut som potentiella 1110 Sandbankar, 1170 Rev och 1160 Stora vikar och sund, vilka listas av EU:s art- och habitatdirektiv som naturtyper som ska bevaras och övervakas med avseende på bevarandestatus. Förutom att utvärdera dropvideometoden var syftet även att verifiera naturtyperna ovan. Tidsåtgången per station i fält är mycket kort och merparten av tiden går åt till transporter mellan stationer samt tolkning på labb och kringarbete med data och koordinater.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_15&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss