Flora och miljöer i kust och skärgård

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m. Författarna till denna rapport har stor kunskap om floran i området och fick i uppdrag att sammanställa resultat från sina tidigare inventeringar som ett underlag för bildande av naturreservatet. I rapporten presenteras huvudsakligen strändernas och de mjuka havsbottnarnas flora i delar av Gårdskärskustens naturreservat från Själgrund i norr till södra reservatsgränsen. Även fynd av anmärkningsvärda landväxter på öar och kustnära områden redovisas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_12&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss