Dropvideoinventering, habitatmodellering och kartering av marina naturtyper i Gårdskär

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m. I denna rapport beskrivs de marina bottensamhällena med fokus på bottenvegetation. Undersökningen genomfördes genom insamling av data med dropvideo och efterföljande modellering av utbredning av naturtyper och dominerande arter, artgrupper eller funktionella artgrupper baserat på insamlad data och förklarande variabler (djup, vågexponering, m fl).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_22&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss