Utvärdering av SLATT-projektet inom Sveriges länsstyrelser - Slutrapport

Detta är en slutrapport från den externa utvärderingen av SLATT-projektet, Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen. Utvärderingen genomfördes under perioden april-december 2015 av Torbjörn Skarin på Skandinavisk Samhällsanalys (utvärderingsledare) med stöd av Conny Lemon. Då vi tidigare har lämnat delrapporter med olika analyser, så har vi valt att i denna slutrapport summera dessa tidigare delrapporter även i denna rapport. Detta för att slutrapporten skall ge en helhetsbild av utvärderingens resultat och slutsatser. Vår förhoppning är att denna utvärdering skall bidra till en fortsatt positiv utveckling och genomförande av SLATT-metoden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__11&context=33