Bedömningsgrunder - bilaga till regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet

Bedömningsgrunder - bilaga till regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet. En levande, smart och hållbar landsbygd i Uppsala län är målet för arbetet med landsbygdsutvecklingen i vårt län. Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är två av pusselbitarna för att nå målet. Dessa bidrar till EU:s tillväxtstrategi EU 2020 för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Den regionala handlingsplanen visar hur Länsstyrelsen arbetar med programmen i länet och används som underlag vid prioritering och urval av ansökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

 • Djur
 • Djurhållning
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Natur
 • Näringsliv
 • Projektstöd
 • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__6&context=33