Vad gör vi?

Denna rapport undersöker jämställdhetsarbetet i Uppsala läns kommuner. Syftet är att ta reda på vilket arbete som görs idag och vilket stöd som efterfrågas från Länsstyrelsen. Förhoppningen är att undersökningen ska skapa en bättre bild av länets jämställdhetsarbete, och kunna fungera som ett stöd inför kommunernas och Länsstyrelsens fortsatta arbete. Undersökningen, som består av en styrdokumentsanalys och intervjuer, visar att jämställdhetsarbetet skiljer sig åt i de olika kommunerna. I stort sett alla kommuner har någon form av arbete med ett jämställdhetsperspektiv. Vanliga områden att arbeta med frågan inom är barn och ungdom, funktionsnedsättning, kultur och fritid samt folkhälsa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_09&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss