Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uppsala läns miljöövervakningsprogram 2015-2020

Den regionala miljöövervakningens syfte är att beskriva och följa miljötillståndet i länet. Övervakningen ger kunskap som utgör underlag för en regionalt hållbar utveckling och för regional uppföljning och bedömning av de nationella miljökvalitetsmålen. Den utgör även underlag för uppföljning av åtaganden i nationella och internationella direktiv. Uppsala läns miljöövervakningsprogram följer de riktlinjer för prioriteringar som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten fastställt och innefattar övervakning inom områdena skog, jordbruksmark, våtmark, landskap, sötvatten, kust och hav och miljögiftssamordning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_17&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss