Stenålder i Uppsala län

Rapporten sammanfattar undersökningar av stenålderslokaler I E4-projektet och diskuterar de meningsskiljaktigheter som funnits när det gäller undersökningsmetoder. Särskilt frågor om människors rörlighet och kulturell identitet lyfts fram. Rapporten beskriver brister när det gäller material som kan belysa förändringar under mesolitikum, hur inlandet utnyttjades, tolkning av hyddor och hus, tolkning av båtuyxekultur, tolkning av senneolitikum, organisakt material I våtmarker, graver och rituella inslag. För att få en bättre bild av det förhistoriska samhällets variation behövs källmaterial från nordvästra Uppland, där underlaget hittills är sparsamt. Rapporten efterlyser kritiska utvärderingar av teorier och metoder liksom tydligare svar på uppställda frågeställningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_05&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss