Regional handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplanens syfte är att bli en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att hjälpa länet att aktivt möta klimatföränndringen, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle. Handlingsplanen är uppdelad i två delar, där den första delen beskriver länets klimatanpassningsarbete och utvalda fokusområden. I del 2 presenteras målbilder och åtgärder. Del två ska ses som dynamisk och möjlig att revidera allteftersom åtgärderna genomförs och nya åtgärder identifieras. Det första upplagan av handlingsplanen togs fram till 2014, under 2016 genomfördes en revidering och det är de senaste dokumenten du hittar här.

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Energi
 • Klimat
 • Krisberedskap
 • Kulturmiljö
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Samhälle
 • Samhällsplanering
 • Skogsbruk
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_14&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss