Övergripande riktlinjer kronhjort

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i juni 2014 om övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl kronhjortsskötselområden som Länsstyrelsen. Målet är en livskraftig kronhjortsstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Kronhjortsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__14&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss