Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Medeltid i Uppsala län

Med undantag för städerna har uppdragsarkeologi i Uppland hittills endast undantagsvis berört medeltid. Rapporten skiljer sig från de andra kunskapsöversikterna genom att den beskriver kunskapsläget utifrån andra rapporter än E4-publikationerna samt i större grad artiklar och avhandlingar.Bland utvecklingsområden nämns ajourhållning av stads-GIS, behov av förundersökningar av medeltida landsbygdsbebyggelse, regelrätta förundersökningar vid ingrepp i kyrkomiljöer, medeltida hyttlämningar. Rapporten lyfter fram att det behövs kunskap om urbaniseringsprocesser, bebyggelse och produktionsplatser i utmark eller kustband, variationer i kristnandeprocessen, tidiga träkyrkor, medeltida kyrkogårdar, medeltida borgar och huvudgårdar samt medeltida bergsbrukslämningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_07&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss