Brons– och järnålder i Uppsala län

Uppdragsarkeologiska undersökningar under senare år har visat att såväl boplatser som gravar/gravfält och grav/kultplatser har en större variation och komplexitet än vad man tidigare vetat. Särskilt resultaten från infrastrukturprojekten har väsentligt ökat kunskapen när det gäller bebyggelse från äldre järnålder. Rapporten beskriver bristande kunskap från länets västra och norra delar samt dåtida kustområden, från perioden senneolitikum och äldre bronsålder, om yngre järnålderns boplatslägen, om utmarksutnyttjande och variationer i bebyggelsemönstret under järnålder, om hanteringen av de döda och om metallhantering. Rapporten pekar bland annat på behov av undersökningsregister och utveckling av prospekteringsmetoder framförallt för tillväxtkommunerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_06&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss