Beredskapsplan Forsmark

Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att det finns en planering för beredskapen vid en kärnteknisk olycka i länet. Länsstyrelsen i Uppsala län ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting upprätta ett särskilt program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. (Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor) Programmet (Beredskapsplan) är en del i den planeringsprocess som bedrivs i länet och som ska säkerställa att samhällets samlade resurser kommer till effektiv användning för att skydda allmänheten vid en kärnteknisk olycka.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__4&context=33