Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Älgförvaltningsplan för Uppsala län

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i september 2013 om riktlinjer för skötselnav älgstammen i länet för åren 2013-2015. Förvaltningsplanen ska utgöra riktlinjer för länets älgförvaltningsområden vid förvaltningen av de lokala älgpopulationerna. Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt. Älgstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_04&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss