Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2013

Meddelandeserie 2013:09 Länsstyrelsen sammanställer årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i syfta att utgöra en grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet. Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet och är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet. Risk- och sårbarhetsanalysen ska också ge en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i Uppsala län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa, så att krisberedskapsarbetet kan inriktas på ett effektivt sätt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__18&context=33