Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Revideringsinventering av forn- och kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner - Hållnäs, Västlands, Söderfors och Vendel socknar

Delar av Tierps kommun och Älvkarlebys kommun har enbart haft gamla uppgifter i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister (Fornsök) vilka inte längre är tillförlitliga och därför helt saknar information om vissa kategorier av lämningar. Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. Under 1970- till 1990-talen reviderades huvuddelen av länets socknar varav dessa kom att bli oreviderade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__17&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss