Program för information om kulturmiljöer i Uppsala län - Del 1 fornlämningar och historiska landskap

Informationsprogrammet anger den policy som gäller för information och uppskyltning av värdefulla kulturlämningar i Uppsala län. Programmet rymmer även råd och anvisningar för hur arbetet med olika informationsinsatser bör läggas upp. Del 1 gäller fornlämningar och historiska landskap. Målet är att på olika sätt locka så många som möjligt att besöka alla de intressanta kulturminnen som finns i Uppsala län. Informationen om kulturmiljöerna skall ge besökarna en så god och intresseväckande bild av den historiska utvecklingen som möjligt och locka till fler besök i hela länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_6&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss