Fosfordynamik i Granfjärden

Granfjärden och Östhammarsfjärden i Uppsala län är extremt näringsrika vilket bland annat leder till algblomning och grumligt vatten. En tidigare utredning om fällning av fosfor i Östhammarsfjärdens bottensediment (Länsstyrelsen i Uppsala län, Rapport 2012:9) visade att Granfjärden är en betydande fosforkälla till Östhammarsfjärden. Föreliggande rapport belyser hur fosfor omsätts i Granfjärden och vilka faktorer som kan ligga bakom de näringsrika förhållandena. Studien genomfördes under 2013 av Magnus Karlsson (Karlssons ekosystemtjänster) på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Rapporten och slutsatserna i den är författarens egna och länsstyrelsen har inte tagit ställning till dessa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__10&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss