Revideringsinventering av forn- och kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner - Älvkarleby socken och Tierps socken

Delar av Tierps och Älvkarlebys kommuner har enbart gamla uppgifter i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesregister (Fornsök) vilka inte längre är tillförlitliga och därför helt saknar information om vissa kategorier av lämningar. Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. Då en revidering av länets fornlämningar pågick under 1980- och 1990-talen förblev dessa områden oreviderade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__16&context=33