Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Information om anmälan av vattenverksamhet

Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Även åtgärder som härrör till uppförande, ändring, lagning eller utrivning av dammar eller andra anläggningar, samt fyllning och pålning i vattenområden klassas som vattenverksamhet. För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § miljöbalken (1998:808) och prövning sker i miljödomstol.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__10&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss