Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskrekrytering och undervettansvegetation i Forsmark och Furusund

Grunda havsvikar är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här finns leksubstrat, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och, i opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska betingelser. Grunt vatten i kombination med ett förhållandevis långsamt ger upphov till höga vattentemperaturer under vår och försommar vilket främjar fiskynglens tillväxt. I denna studie presenteras inventeringsresultat från sex grunda havsvikar under med avseende på fiskrekrytering och undervattensvegetation och resultaten jämförs med tidigare undersökningar. De undersökta grunda havsvikarna hör till regionens mest värdefulla. Tre av vikarna ligger i Uppsala län och tre i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_04&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss