Vindkraft i Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner, Uppsala län

Meddelandeserien 2011:8 Länsstyrelsen Uppsala län har i denna rapport tagit fram och sammanställt planeringsunderlag för vindkraft i Tierp, Östhammar och Älvkarleby kommuner. Fokus har varit på riksintresseområdena för vindbruk. Planeringsunderlaget syftar till att utreda förutsättningarna för vindkraftetablering i kommunerna och ge bättre underlag för den kommunala planeringen och i enskilda tillståndsärenden. Arbetet har drivits i projektform i samarbete med kommunerna och är delfinansierat av Boverket, i form av stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_8&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss