Beräkning av vindklimatet i Enköping, Håbo och Knivsta med hjälp av MIUU-modellen

Hans Bergström, Weathertec, Uppsala Universitet, har utfört en vindkartering i Mälarkommunerna i ett 500 m gånger 500 m grid. Vindhastigheten har beräknats för tre olika höjder över nollplanet. De tre höjderna har bedömts som relevanta då kommunerna bedömt att det kan bli aktuellt med gårdsverk. Läs mer i rapporten nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__2&context=33