Screening of pesticides at golf courses and in urban areas

Förekomsten av bekämpningsmedel i miljön har undersökts genom screening. Undersökningen var indelad i tre delprogram: golfbanor, bostadsområden och tätorter, samt viss yrkesmässig användning. 19 länsstyrelser deltog i undersökningen. I Uppsala län togs prover i Fyrisån i syfte att identifiera om användningen av bekämpningsmedel i urbana områden som parker och villaträdgårdar medför en påverkan på omgivande miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__5&context=33