Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2010

Meddelandeserien 2010:9. Länsstyrelsen ska särskilt ansvara för att en gemensam regional lägesbild sammanställs vid krissituationer, stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende planering, risk- och sårbarhetsanalyser och övning. Ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_9&context=33