Gräsö östra skärgård - en litteratursammanställning över natur- och kulturvärden

I denna rapport redovisas underlag om natur- och kulturvärden i Gräsö östra skärgård i Uppsala län från undersökningar och rapporter som fanns tillgängliga till och med år 2010. Förutom att beskriva områdets värden diskuteras även vilka ytterligare undersökningar som behövs, områdets betydelse, vilka skydd området hade vid denna tidpunkt och vilka hot som finns mot värdena. Arbetet med rapporten gjordes i ett samarbete mellan länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län, som gemensamt har identifierat, läst och diskuterat underlag för både Gräsö östra skärgård och Singö skärgård. Underlaget användes i arbetet med att bilda naturreservatet Gräsö östra skärgård som beslutades år 2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=33