Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kunskap och kompetens kring klimat- och energifrågor i Uppsala län 2009

Meddelandeserien 2009:11 Länsstyrelsen har år 2008 på uppdrag av regeringen tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Som en följd av det arbetet har Länsstyrelsen nu gjort en beskrivning av länets kunskap- och kompetens inom klimat- och energiområdet. Syftet är att den här karteringen ska kunna användas som underlag för vidare arbete med klimat- och energifrågor i länet. Ambitionen har varit att få med så mycket som möjligt av länets kunskap och kompetens inom klimat och energiområdet. Tanken är att spegla den mångfald och bredd av aktiviteter som finns inom klimatoch energiområdet i länet, stora som små projekt, naturvetenskapliga, tekniska och samhällsinriktade, offentliga och privata.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_11&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss