Miljömål för Uppsala län 2008-2010

Meddelandeserien 2008:15. Ett faktablad med de miljömål som gäller för Uppsala län år 2008-2010. Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta för att nå dessa mål. Vår förhoppning är att länets kommuner, företag och andra aktörer också tar stöd i målen i sitt fortsatta miljöarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

 • Djur
 • Växter
 • Djurhållning
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Friluftsliv
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skogsbruk
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=33