Rapport 2006 Östra Stationsområdet Uppsala

Inventering av förorenade områden - Östra stationsområdet Uppsala. Inventeringen är utförd enligt Naturvårdsverkets s.k. MIFO-modell, fas 2.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__3&context=33