Linneanska växter kring byggnadsminnet Linnés Hammarby

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har Linnés Hammarbys omgivningar inventerats med avseende på linneanska växters förekomst. I denna rapport förklaras de linneanska växternas värde och identitet. En kartering över växternas förekomst kring byggnadsminnet ingår. Inventeringen har gjorts över en period april–juni 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__1&context=33