Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vägledning för muddringsverksamhet i Uppsala län

Som ett led i arbetet att nå de nationella miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag” har regionala mål och åtgärder för Uppsala län fastställts 2003. Ett av dessa är att utforma en gemensam vägledning för muddring och att förankra denna bland boende och företagare i kust- och skärgårdsbygder. Denna rapport är det första steget i det arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_9&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss