Biologisk mångfald miljöövervakning i Uppsala län

Länsstyrelsen har med stöd av regionala miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket sammanställt ett underlag för långsiktig övervakning av biologisk mångfald inom programområdena Kust och Hav, Sötvatten, Våtmarker, Skog, Jordbruksmark samt Landskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_17&context=33