Rapport 2003:3 Nymans verkstäder

Inventering av förorenade områden - Nymans verkstäder i Uppsala. Inventeringen är utförd enligt Naturvårdsverkets s.k. MIFO-modell, fas 1.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__2&context=33