• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Current warning messages in Uppsala CountyRight now, there are several warning messages in the county. Read more about them on SMHI's website.

Nacionalipha haripar (resanderomani)

Parel diro nantis attjer Svedijos pansch nacionalipha haripar – býskror, romer, pajkor, svedijolallaror ire tornedalingar? Keda kammar diro khonra caciper ta saiper karna diro kammar kontakti ninna vorsnus.

Diro nashta sárstil nasta le informacija bási diros caciper, oginda savin nacionalpt haripatschib diro rakklar ta sako an Svedijo diro bóddrar. Bási diro bóddrar an jeck komúna savo khuvelar an administririphes than gla lallaroska, meänkieli ire pajkosko, kammar diro aur horta te komúnikacija ninna vorsnus pre rotepat solduj mojali ta randligt.

Vorsnos arakdelar ta kerelar diros chib ta diros kultúra

Vosnos janepha honkar te arakdela, kerela ta angledsaj nacionalipha haripatschib ta nacionalipha haripars zoralipe te garavela ta angledsaj sirus kultura an Svedija. Vorsnos dela angloniser nuckor ta ternos angledsajpe attjer jeck kulturaliph identiti ta ismarelat attjer kava plo haripatschibet. Vorsnos nachta aur dokka nacionalipha haripar saj to pheribe an puchar savo dolela dole ta sav dromit kava honkar saj, jekgoda ninna hariparna an savoa puchar.

Themmingariben an Stockholm kammar kettanes ninna Pajkobukjat opprecitnet te kotanisa ta parda oppre sar Svedijos haripaspólitika prealanglots ke themmets komúnar, reginonir ta bastalor. Pajkobukjat dochlar gla pajkorna ta dolle pajkoska chiben, akno themmingariben an Stockholm dochlar gla dolle vavra star hariparna ta haripatschiben.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00