Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lämna inte hunden i en varm bil

Hund sitter i en bil med ena tassen på ratten. 

Sommaren är här med värme och ännu varmare bilar. Se till att inte lämna din hund eller andra djur i bilen. Redan vid låga utetemperaturer kan det bli väldigt varmt i bilen och djuret kan snabbt få skador av överhettning. Om du ser en hund eller något annat djur som far illa i värmen ska du kontakta polisen.

När solen är framme stiger temperaturen i en bil mycket fort. Även i skugga och tidigt på dagen kan det snabbt bli farliga temperaturer i en parkerad bil. Enligt djurskyddslagen får ett djur inte lämnas utan tillsyn i en bil om temperaturen befaras överstiga 25 grader inne i bilen.

Som hundägare bör du undvika att lämna djuret i bilen. Hundar är dåliga på att svettas och för att kyla ned sig börjar hunden ändra ställning, flåsa och sno runt i jakten på skugga och svalka. Med kraftigt flåsande och snabb och grund andhämtning kan hunden få svårt att syresätta sig och riskerar att förlora mycket vätska. När temperaturen i omgivningen ökar snabbare än vad hunden har möjlighet att kompensera för, stiger också djurets kroppstemperatur. Vid 42-43 grader kan hunden bli medvetslös och dö.

En hund med värmeslag befinner sig i ett livsfarligt tillstånd och snabba åtgärder är viktiga. Hunden bör i första hand tas till skugga och kylas ner på ett säkert sätt. Skölj av hunden i svalt vatten. Kallt vatten kan förvärra tillståndet eftersom blodkärlen då drar ihop sig, vilket minskar effekten av avkylningen. Därefter ska hunden snarast tas till en veterinär för undersökning. Under transporten kan du linda in hunden i en blöt handduk som bör bytas ut ofta för att inte ge en värmande effekt.

Om du ser ett barn eller ett djur i en varm bil, gör så här:

  • Känn efter om bildörren är öppen
  • Ring 112 om du anser att situationen är akut, ring annars 114 14
  • Notera registreringsnummer och klockslag
  • Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
  • I nödfall: Krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära barnet eller djuret för att undvika glassplitter.

Om du ser ett instängt djur eller en person som visar tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller bilägaren/föraren.

Ring helst först. Polisen kan ha en patrull i närheten som kan hjälpa till med bedömningen.

(Källa: Polisen)

Vad kan du som hundägare göra?

  • Undvik att lämna din hund i bilen. Om du ändå måste ta med dig hunden, undvik varma sommardagar och försök att resa på morgonen eller kvällen.
  • Sätt en termometer väl synlig i bilen.
  • Sätt en lapp med ditt telefonnummer i bilen så oroad allmänhet kan kontakta dig.
  • Se till att det finns vatten för hunden.
  • Parkera i skuggan och tänk på att solen förflyttar sig.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss