Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök pengar för våldsförebyggande arbete

Flera tecknade siluetter av människor blandas med tecknade hus, en dator, en fotboll och ett förstoringsglas. I bilder står det Familjecentral, Barnhälsovården och Ungdomsmottagning med bilar intill.

Nu har du som organisation, kommun eller annan verksamhet inom regionen möjlighet att söka pengar för ert våldsförebyggande arbete.

Under 2024 kommer Länsstyrelsen att dela ut två miljoner kronor för projekt som bidrar till att stärka det våldsförebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Uppsala län.

Syftet med utlysningen är att möjliggöra aktiviteter som kan stärka det våldsförebyggande arbetet. Själva projekten som får pengar ska bedrivas under 2025.

Ansökan är öppen till och med 1 september 2024. Senast den 1 november 2024 kommer länsstyrelsen meddela vilka som får bidrag och senast den 31 december 2024 kommer bidraget att vara utbetalat.

Vem kan söka?

Medel kan sökas av civilsamhällesorganisationer, kommuner och Region Uppsalas verksamheter. De som söker ska ha haft verksamhet i minst två år före den period som ansökan gäller. De som söker ska även ha sitt säte i Uppsala län.

Länsstyrelsen ser positivt på ansökningar där flera olika organisationer tillsammans söker pengar för samverkansprojekt.

Bakgrund

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet.

Mer information om utlysningen och hur du ansöker

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss