Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftig inbromsning för bostadsbyggandet efter rekordår

Byggkran vid ett pågående större husbygge

2023 blev ett rekordår när det gäller antalet färdigställda bostäder i Uppsala län. Men bostadsbyggandet har bromsat in rejält och länet står inför fortsatt bostadsbrist. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen.

Att 2023 var ett rekordår med nära 5 000 färdigställda bostäder i nybyggda hus speglar inte den nuvarande utvecklingen. Antalet påbörjade bostäder år 2023 sjönk med över 50 procent jämfört med året innan vilket innebär en stor inbromsning av bostadsbyggandet. Kraftiga byggkostnadsökningar, stigande räntor och urholkad köpkraft hos hushållen ligger bakom den dramatiska svängningen.

– Det rekord vi ser när det gäller färdigställda bostäder hänger ihop med byggprojekt som inleddes för flera år sedan. Byggandet av nya bostäder fortsätter nedåt, och för de grupper som redan har det tufft behövs kraftfulla, riktade åtgärder från kommunerna, säger Katarina Forsberg som är handläggare för bostadsförsörjning på plan- och bostadsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Bostadsbrist i sju av åtta kommuner

Befolkningen i Uppsala län växer snabbast i Sverige för åttonde året i rad. Det råder samtidigt bostadsbrist i sju av länets åtta kommuner. När bostadskostnaderna stiger och bristen på prisöverkomliga bostäder växer drabbar det främst utsatta grupper. Rapporten visar att det handlar om ensamstående föräldrar, de som lever i en familjerelation med våld, nyanlända, studenter, unga vuxna och andra grupper med svag ekonomisk ställning.

– Kommunerna inventerar och utvecklar sina befintliga bostadsbestånd för att bygga om till det som behövs och efterfrågas, vilket framför allt är något större hyresbostäder till överkomligt pris, säger Katarina Forsberg.

Länsstyrelsen stöttar kommunerna med riktlinjer för bostadsförsörjning, samverkan och genom att lyfta goda exempel. Årligen ordnar länsstyrelsen en bostadsmarknadskonferens som samlar kommunala tjänstemän och politiker, byggföretag och andra bostadsmarknadsaktörer i länet. 2024 års konferens äger rum 3 december i Uppsala.

Rapporten Analys av regional bostadsmarknad år 2024 för Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss